Кітап
564

Академик М.Қ. Қозыбаев: ғұлама ғалым, ірі қоғам қайраткері

Ұсынған: Төленова, Зирабүбі Маймаққызы
94(574)(092)+001.32(574)

Академик М.Қ. Қозыбаев: ғұлама ғалым, ірі қоғам қайраткері [Text], [Text] / М. Х. Асылбеков, Төленова З.; [ред. алқа.: Х. М. Әбжанов (жауап. ред.) [ж.б.]], Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты, Ғылым комитеті, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Тарихшылардың ұлттық конгресі - Алматы : Елтаным, 2014 . - 275 б., [8] п. фотосурет. Библиогр.: 193-220 б. ; Қосымшалар 221-274 б. - 1 000 дана . – 978-601-7348-55-7 (мұқ.) : 50 тг.

Тақырыптық айдарлар
  1. Тарих - әдебиет жанры. Естеліктер. Өмірдерек
  2. Қазақстан ғалымдары
Аңдатпа

Ғалымның ғұмырының барлық кезеңдерін қамти отырып, оның қоғамдық-саяси, ғылыми және кәсіби қызметін, шығармашылық мұрасын талдап, сұрыптап, жүйелі түрде көрсеткен

Кілт сөздер
  • өмірбаяндық деректер
  • естеліктер
  • тарихи тұлғалар
  • қазақ ғалымдары
  • қазақ зиялылары
  • қоғам қайраткері
${loading}