Авторефераттар
480

Өлең аудармасының теориясы мен поэтикасы

Ұсынған: Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы

Өлең аудармасының теориясы мен поэтикасы [Мәтін] : Филол. ғылым. д-ры ғылыми дәреж. алу үшін дайындал. дисс. авторефераты мамандығы бойынша 10.01.02 - қазақ әдебиеті / Абдрахманов, Сауытбек, - Алматы, 2007 . - 50 б. -

${loading}