баспасөз
80

Қаратау аймағындағы палеолит ескерткіштерін зерттеу тарихынан

Ұсынған: Байгунаков Досбол Сүлейменұлы
902

Байгунаков, Д.С. Қаратау аймағындағы палеолит ескерткіштерін зерттеу тарихынан [Text] / Д.С. Байгунаков // Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы. Тарих және саяси - әлеуметтiк ғылымдар сериясы = Вестн. КазНПУ им. Абая. Сер. Исторические и соц. - полит. науки. - 2007. - №4. - 14-23 б. - Библиогр.: с. ISSN 1728-5461.

Тақырыптық айдарлар
  1. Археология
Кілт сөздер
  • Палеолит ескерткiштерi
  • геологиялық зерттеулер
  • Қаратау жотасы
  • Қаратау палеолит отряды
${loading}