Book
1345

Көркем мәтін және аударма

Courtesy: Daurenbekova Laura
81'255.2(075.8)

Көркем мәтін және аударма [Text] : оқу құралы / Л. Н. Дәуренбекова, - Астана : Фолиант, 2015 . - 131 б.– (Жоғары білім. Библиогр.: 119-121 б. - 500 дана . – 978-601-302-302-1 (мұқ.) : 30 тг.

Subject headings
  1. Аударма теориясы. Көркем аударма
Annotation

Оқу құралында салыстырмалы әдебиеттану ғылымының қалыптасуы мен өркендеуі, зерттелуі қарастырыла отырып, әдеби аударманың негізгі тұжырымдары, өзіне тән ерекшеліктері, аудару тәсілдері мен тәжірибелері, көркем мәтін мен аударма мәтінінің түпнұсқамен сәйкестігі баяндалады

Keywords
  • көркем аударма теориясы
  • аударма ғылымы
  • көркем аударма
  • қазақ тіліндегі аударматану
  • салыстырмалы әдебиеттану ғылымы
  • аударматану
${loading}