Кітап
658

Ағылшын тілін және жаратылыстану-математика бағытындағы пәндерді (информатика, физика, химия, биология, жаратылыстану) кіріктіріп оқыту, Интегрированное обучение английскому языку и учебным предметам ЕМЦ (информатика, физика, химия, биология, естествознание), Integrated to English language and science and mathematical course subjects (ibformatics, physics, chemistry, biology, science)

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
37(574)

Ағылшын тілін және жаратылыстану-математика бағытындағы пәндерді (информатика, физика, химия, биология, жаратылыстану) кіріктіріп оқыту = Интегрированное обучение английскому языку и учебным предметам ЕМЦ (информатика, физика, химия, биология, естествознание) = Integrated to English language and science and mathematical course subjects (ibformatics, physics, chemistry, biology, science) [Text] / ; ҚР Білім және ғылым м-гі ; Ы.Алтынсарин атын. Ұлттық білім акад. - Астана : [б. ж.], 2016 . - 302 б. - Мәтіні қазақ, орыс және ағылш. тілд. - [т. ж.] . : [б. ж.]

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақстандағы білім беру жүйесі
Аңдатпа

Оқу-әдістемелік құралда ағылшын тілін және жаратылыстану-математика бағытындағы пәндерді (информатика, физика, химия, биология, жаратылыстану) кіріктіріп оқыту әдістері баяндалады

Кілт сөздер
  • білім беру жүйесі
  • оқыту принциптері
  • жаратылыстану пәндері
  • ағылшын пәнін оқыту
${loading}