Кітап
128

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне арналған "Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және құқықтық дамуы" атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы, Материалы республиканской научно-практической конференции "Социально-экономическое и правовое развитие Казахстана за годы независимости", посвященной Независимости Республики Казахстан

Ұсынған: ҚРМ Ө. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы
323(574):005.745

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне арналған "Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және құқықтық дамуы" атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы = Материалы республиканской научно-практической конференции "Социально-экономическое и правовое развитие Казахстана за годы независимости", посвященной Независимости Республики Казахстан [Text] : 20 желтоқсан, 2013 ж. / ; [жалпы ред. басқ. Б. К. Чингаева] ; ҚР Білім және ғылым мин-гі ; Ө.А. Жолдасбеков атын. экономика және құқық акад. - Талдықорған : [б. ж.], 2014 . - 362 б. - Мәтін қазақ және орыс тілд. - 100 дана . – 978-601-7443-25-2

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақстанның ішкі саясаты. Конференциялар
Аңдатпа

Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының таңдаулы жұмыстары енгізілген

Кілт сөздер
  • ішкі саясат
  • білім беру жүйесі
  • конференция материалдары
  • материалы конференции
  • система образования
${loading}