Диссертациялар
988

Құрылымы әртүрлі тілдердегі жарнама слоганы (когнитивті-коммуникативті табиғаты)

Ұсынған: Байдуллаева Әсел Батырқызы
81'243:659.131.25

Құрылымы әртүрлі тілдердегі жарнама слоганы (когнитивті-коммуникативті табиғаты) [Мәтін] : философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация : 6D021000 - Шетел филологиясы / А. Б. Байдуллаева ,; ғыл. кеңесшілер: В. У. Махпиров, С. Михаилидис ; Абылай хан атын. Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері ун-ті - Алматы : [б. ж.], 2016 . - 140 б. Библиогр.: 129-140 б. - [т. ж.] . (мұқ.) : 100 тг.

Тақырыптық айдарлар
  1. Шет тілдеріндегі жарнама слогандары
Аңдатпа

Зерттеу мақсаты - жарнама слогандарының коммуникативті-прагматикалық ерекшеліктерін сипаттау және оларға ғылыми түсінік беру

Кілт сөздер
  • жарнама
  • жарнама тілі
  • жарнама слоганы
  • коммуникативті-когнитивті прагматика
  • шетел филологиясы
  • слоган құрылымы
${loading}