баспасөз
723

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары, Проблемы инженерной графики и профессионального образования, Problems of engineering graphic and professional education

Ұсынған: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
[62:744](051.2)

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары = Проблемы инженерной графики и профессионального образования = Problems of engineering graphic and professional education [Мәтін] : ғылыми - педагогикалық журнал ; бас. ред. Ә. К. Бәйдібеков ; ред. алқа.: Л. Н. Анисимова [ж.б.] ; Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; ҚР Қолданбалы геометрия және графика қауымдастығы . – Астана : [б. ж.], 2015. - .– [т. ж.].– Журнал 2010 жылдың 11 науызынан шығады. – 2220-685Х.
2015, №28-29. - [т. ж.]

Тақырыптық айдарлар
  1. Инженерлік графика. Журналдар
Аңдатпа

Инженерлік графика саласынан сызбаны безендіру мен геометриялық салу тақырыптары қамтылған

Кілт сөздер
  • инженерлік графика
  • engineering graphic
  • инженерная графика
${loading}