баспасөз
855

Инженерлік графика мен кәсіби білім проблемалары, Проблемы инженерной графики и профессионального образования, Problems of engineering graphic and professional education

Ұсынған: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
[62:744](051.2)

Инженерлік графика мен кәсіби білім проблемалары = Проблемы инженерной графики и профессионального образования = Problems of engineering graphic and professional education [Мәтін] : ғылыми-педагогикалық журнал ; ғалым-педагог К. Қонақбаевтың "Сызба геометрия" оқулығының 40 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы ; [бас ред. Ә. К. Бәйдібеков ; ред. алқасы: Т. Қ. Мусалимов [ж. б.]] ; Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті . – Астана : [б. ж.], 2011. - – Жылына 6 рет шығады. – 2220-685Х.
2011, №5.

Тақырыптық айдарлар
  1. Инженерлік графика. Журналдар
Аңдатпа

Журналда инженерлік графикаға қатысты ғылыми еңбектер жиынтығы үш тілде берілген

Кілт сөздер
  • инженерлік графика
  • инженерная графика
  • engineering graphic arts
${loading}