баспасөз
387

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары, Проблемы инженерной графики и профессионального образования, Problems of engineering graphic and professional education

Ұсынған: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
[62:744](051.2)

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары = Проблемы инженерной графики и профессионального образования = Problems of engineering graphic and professional education [Мәтін] : ғылыми-педагогикалық журнал ; [глав. ред. А. К. Байдабеков ; ред. кол.: Л. Н. Анисимова [ж. б.]] ; Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; Қолданбалы геометрия және графика қауымдастығы. – Астана : [б. ж.], 2015. - – Журнал 2010 жылдың 11 наурызынан шығады. – 2220-685Х.
2015, №6(33).

Тақырыптық айдарлар
  1. Инженерлік графика. Журналдар
Аңдатпа

Журналда инженерлік графикаға қатысты ғылыми еңбектер жиынтығы үш тілде берілген

Кілт сөздер
  • engineering graphic
  • инженерлік графика
  • инженерная графика
${loading}