Periodicals
149

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары , Проблемы инженерной графики и профессионального образования, Problems of engineering graphic and professional education

Courtesy: Eurasian National University named after L.N. Gumilyov
[62:744](051.2)

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары = Проблемы инженерной графики и профессионального образования = Problems of engineering graphic and professional education [Мәтін] : ғылыми-педагогикалық журнал ; [отв. ред. М. Маханов ] ; Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; Қолданбалы геометрия және графика қауымдастығы. – Астана : [б. ж.], 2016. - – Журнал 2010 жылдың 11 наурызынан шығады. – 2220-685Х.
2016, №1(34).

Subject headings
  1. Инженерлік графика. Журналдар
Annotation

Журналда инженерлік графика саласына байланысты материалдар топтастырылған

Keywords
  • инженерлік графика
  • инженерная графика
  • engineering graphic
${loading}