баспасөз
105

Проблемы инженерной графики и профессионального образования , Инженерлік графика мен кәсіби білім проблемалары, Problems of engineering graphic and professional education

Ұсынған: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
[62:744](051.2)

Инженерлік графика мен кәсіби білім проблемалары = Проблемы инженерной графики и профессионального образования = Problems of engineering graphic and professional education [Мәтін] : ғылыми-педагогикалық журнал ; [ред. алқасы: Ә. К. Бәйдібеков (бас ред.) [ж. б.]] ; Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық ун-ті ; ҚР Қолданбалы геометрия және графика қауымдастығы . – Астана : [б. ж.], 2014 . - – Жылына 6 рет шығады. – 2220-685X.
2014, № 2-3 (23-24).

Тақырыптық айдарлар
  1. Инженерлік графика. Журналдар
Аңдатпа

Журналда инженерлік графика саласына қатысты материалдар топтастырылған

Кілт сөздер
  • инженерлік графика
  • инженерная графика
  • engineering graphic arts
${loading}