баспасөз
93

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары, Проблемы инженерной графики и профессионального образования, Problems of engineering graphic and professional education

Ұсынған: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
[62:744](051.2)

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары = Проблемы инженерной графики и профессионального образования = Problems of engineering graphic and professional education [Мәтін] : ғылыми-педагогикалық журнал ; [бас ред. Бәйдібеков ; ред. алқа.: В. Е. Михайленко [ж. б.]] ; Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті. – Астана : [б. ж.], 2016. - – Жылына 6 рет шығады . – 2220-685Х.
2016, №3(36).

Тақырыптық айдарлар
  1. Инженерлік графика. Журналдар
Аңдатпа

Журналда инженерлік графика саласына байланысты ғылыми материалдар топтастырылған

Кілт сөздер
  • инженерлік графика
  • инженерная графика
  • engineering graphic arts
${loading}