баспасөз
83

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары, Проблемы инженерной графики и профессионального образования , Problems of engineering graphic and professional education

Ұсынған: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
[62:744](051.2)

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары = Проблемы инженерной графики и профессионального образования = Problems of engineering graphic and professional education [Мәтін] : ғылыми-педагогикалық журнал ; [бас ред. Ә. К. Бәйдібеков ; ред. алқасы: Л. Н. Анисимова [ж. б.]] ; Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық ун-ті ; ҚР Қолданбалы геометрия және графика қауымдастығы. – Астана : [б. ж.], 2014. - – Жылына 6 рет шығады. – 2220-685Х.
2014, №26-27 .

Тақырыптық айдарлар
  1. Инженерлік графика. Журналдар
Аңдатпа

Журналда инженерлік графика саласына қатысты материалдар топтастырылған

Кілт сөздер
  • инженерная графика
  • инженерлік графика
  • engineering graphic arts
${loading}