баспасөз
107

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары, Проблемы инженерной графики и профессионального образования, Problems of engineering graphic and professional education

Ұсынған: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
[62:744](051.2),

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары = Проблемы инженерной графики и профессионального образования = Problems of engineering graphic and professional education [Мәтін] : ғылыми-педагогикалық журнал ; [бас ред. Ә. К. Бәйдібеков ; ред. алқа: В. Е. Михайленко [ж.б]] ; Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті. – Астана : [б. ж.], 2016. - – Жылына 6 рет шығады. – 2220-685Х.
2016, №5(38).

Тақырыптық айдарлар
  1. Инженерлік графика. Журналдар
Аңдатпа

Журналда инженерлік графика саласына байланысты үш тілде ғылыми материалдар топтастырылған

Кілт сөздер
  • инженерлік графика
  • инженерная графика
  • engineering graphic
${loading}