баспасөз
61

Инженерлік графика мен кәсіби білім проблемалары, Проблемы инженерной графики и профессионального образования , Problems of engineering graphic and professional education

Ұсынған: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
[62:744](051.2)

Инженерлік графика мен кәсіби білім проблемалары = Проблемы инженерной графики и профессионального образования = Problems of engineering graphic and professional education [Мәтін] : ғылыми-педагогикалық журнал ; [бас. ред. Ә. К. Бәйдібеков ; ред. алқа: Л. Н. Анисимова [ж. б.]] ; Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; ҚР Қолданбалы геометрия және графика қауымдастығы . – Астана : [б. ж.], 2014. - – Журнал 2010 жылдың 11 наурызынан шығады . – 2220-685Х.
2014, №1(22).

Тақырыптық айдарлар
  1. Инженерлік графика. Журналдар
Аңдатпа

Журналда инженерлік графика саласын қамтитын материалдар топтастырылған

Кілт сөздер
  • инженерная графика
  • инженерлік графика
  • engineering graphic arts
${loading}