Диссертации
239

Дебиторлық қарыздардың есебі, аудиті мен талдауының теориясы, әдіснамасы және тәжірибесі (мұнай-газ салалары материалдары негізінде)

Предоставлено: Калибаев Мырзабек Калибайулы
657.432:552.578.18(574)

Дебиторлық қарыздардың есебі, аудиті мен талдауының теориясы, әдіснамасы және тәжірибесі (мұнай-газ салалары материалдары негізінде) [Электрондық ресурстар] : философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация: 6D050800 - Есеп және аудит / М. К. Калибаев,; ғылыми кеңесшілер: К. Ш. Дюсембаев, Л. А. Чайковская ; Нархоз Университеті - Алматы : [б. ж.], 2017 . - Электрон. мәлімет, 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) . Библиогр.: 152-160 б. - [т. ж.] . : 100 тг.

Предметная рубрика
  1. Қазақстандағы мұнай-газ саласындағы дебиторлық берешек есебі
Аннотация

Жұмыстың мақсаты - Экономикалық және бухгалтерлік категория ретінде, дебиторлық берешекті теориялық тұрғыдан жан-жақты зерттеу, қазіргі замандағы дебиторлық берешектің есебі, аудиті мен талдауының қолданыстағы әдістерін жетілдіру бойынша тәжірибелік ұсыныстарды және әдістемелік тәсілдерді әзірлеу

Ключевые слова
  • кәсіпорын экономикасы
  • нарықтық экономика
  • дебиторлық берешек
  • қаржылық есеп
${loading}