Кітап
51

Тригонометриялық тепе-теңдіктер мен теңдеулерді шешу

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
514.116(075.8)

Тригонометриялық тепе-теңдіктер мен теңдеулерді шешу [Мәтін] / Б. Е. Тұрбаев ,; Қорқыт Ата атын. Қызылорда мем. ун-ті - Қызылорда : [б. ж.], 2016 . - 78 б. Библиогр.: 74-76 б. - [т. ж.] .

Тақырыптық айдарлар
  1. Тригонометриялық теңдеулер
Аңдатпа

Тригонометрия туралы жалпы ұғымдар, тригонометриялық функциялардың белгілеулері және анықтамалары ұзақ тарихи даму процесі берілген

Кілт сөздер
  • тригонометриялық теңдеулер
  • тригонометриялық тепе-теңдіктер
  • тригонометриялық функциялар
  • сандық тригонометрия
  • сандық аргумент
${loading}