Кітап
58
62

Улуу манасчы Келдибектин омүр баяны жана Шапактын омүр баяны

Ұсынған: Алықұл Османов атындағы Қырғыз Республикасы Ұлттық кітапханасы
94(575.2)(092)

Улуу манасчы Келдибектин омүр баяны жана Шапактын омүр баяны [Manuscript] / И. Абдрахманов, - Бишкек : [б. ж.], 1940 . - 9 б. - [т. ж.] .

Тақырыптық айдарлар
  1. Кыргыз тарихү. Омүр баянү
Кілт сөздер
  • манасчылар
  • манасчы
  • кыргыз фольклорү
${loading}