Кітап
3
21

Бугу менен Сарбагыштын ортосундагы чырдын башталышындагы себеби

Ұсынған: Алықұл Османов атындағы Қырғыз Республикасы Ұлттық кітапханасы
94(575.2)

Бугу менен Сарбагыштын ортосундагы чырдын башталышындагы себеби [Manuscript] / И. Абдрахманов, - Фрунзе : [б. ж.], 1941 . - 95 б. - [т. ж.] .

Тақырыптық айдарлар
  1. Кыргыз тарыхы
Кілт сөздер
  • библиотека тюркоязычных стран
  • кыргыз каармандары
  • черик уруусу
  • кокан кандыгы
  • кыргыз баатырлары
${loading}