Кітап
72
98

Ёшлик

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы
821.512.133

Ёшлик [Text] : Альманах : шеърлар, ҳикоялар, очерклар, болалар адабиёти, саргузашт ва фантастика, адабий-танқидий, мақолалар, янги таржималар ; редкол.: Б. Байқобилов [ва бошқ.] .- Тошкент : Ёш гвардия, 1991 .– 30000 нусха . Вып. 11 .– 99, [4] б.

Тақырыптық айдарлар
  1. Ӯзбек адабиёти
Кілт сөздер
  • библиотека тюркоязычных стран
  • болалар адабиёти
  • ӯзбек адабиети
  • адабий-танқидий
  • янги таржималар
  • саргузашт ва фантастика
${loading}