Авторефераты
704

Кеңес мемлекетінің 1960-1990 жылдарындағы Қазақстандағы көші-қон саясаты (тарихи-демографиялық аспект)

Предоставлено: Еримбетова Кундызай Мырзашкызы
314.15(574)(47+57)"1960/1990"

Кеңес мемлекетінің 1960-1990 жылдарындағы Қазақстандағы көші-қон саясаты (тарихи-демографиялық аспект) [Мәтін] : тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы) / Қ. М. Еримбетова ,; [ғыл. жетекшісі Қ. С. Алдажұманов] - Алматы : [б. ж.], 2007 . - 26, [4] б. Библиогр.: 23-26 б. - 100 дана . : 20 тг.

Предметная рубрика
  1. Қазақстандағы Кеңес Одағының көші-қон саясаты. 1960-1990 жж.
Аннотация

Кеңестік мемлекет тарапынан елімізде жүргізілген көші-қон саясатына, қазақтар мен Қазақстанда қоныстанған өзге ұлттардың әлеуметтік-демографиялық даму ерекшеліктерін, мәдени, экономикалық, этникалық, тарихи деректер келтіріле отырып ұсынылған

Ключевые слова
  • көші-қон саясаты
  • көші-қон
  • кеңес одағындағы көші-қон
  • кеңес одағындағының көші-қон саясаты
${loading}