Авторефераттар
90

Темірбек Жүргеновтің әдеби мұрасы

Ұсынған: Иманғалиев Бауыржан Сабитұлы
82.512.122(091)

Темірбек Жүргеновтің әдеби мұрасы [Мәтін] : 10.01.02 - қазақ әдебиеті : филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты / Б. С. Иманғалиев,; [ғылыми жетекшісі З. Қабдолов]; М. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының әдебиет тарихы бөлімі– Алматы . - 27, [1] б. Библиогр.: 26 б. - 100 дана .

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақ әдебиеті тарихы
Аңдатпа

“1920-30-жылдарда Казақстанньң мәдени-ағарту саласының дамуындағы Темірбек Жүргеновтің рөлі“ деп аталатын бірінші тарауда Т. Жүргеновтің өмір жолы, қоғамдық-адами қызметі оның каламгерлік, әдеби сыншылық қызметімен тығыз бірлікте және бүрын ғылыми айналымға түсіруге уақыт талабы мүмкіндік бермей келген тың деректер негізінде жаңаша пайымдалған

Кілт сөздер
  • қаламгер әдеби мұрасы
  • қаламгер өмірі
  • әдеби-мәдениет саласы
  • қоғам қайраткер қызметі
  • қазақ әдебиеті тарихы
  • қазақ әдебиеті
  • әдеби сыншылық қызметі
${loading}