Диссертациялар
376

Этнопедагогикалық білім беру негізінде студенттердің кәсіби құндылықтарын дамыту

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
37.016:39(043.3)

Этнопедагогикалық білім беру негізінде студенттердің кәсіби құндылықтарын дамыту [Мәтін] : философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация : 6D010300 - Педагогика және психология / К. Р. Кажимова,; ғыл. кеңесшілер: Қ. Қ. Шалғынбаева, Т. С. Сламбекова, Л. В. Мардахаев ; Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті - Астана : [б. ж.], 2018 . - 158 б., суретті . Библиогр.: 139-150 б. - [т. ж.] . (мұқ.) : 100 тг.

Тақырыптық айдарлар
  1. Этнопедагогикалық білім беру
Аңдатпа

Зерттеудің мақсаты: Этнопедагогикалық білім беру негізінде студенттердің кәсіби құндылықтарын дамытуды теориялық-әдістемелік тұрғыда негіздеу және әдістемесін жасау

Кілт сөздер
  • этнопедагогика
  • этнопедагогикалық білім
  • этнопедагогикалық білім беру
  • кәсіби құндылықтар
  • халық педагогикасы
  • халықтық білім
${loading}