Кітап
226

Едіге Тұрсыновтың ғылыми мұрасы және Қазақстан гуманитарлық ғылымы, Научное наследие Едыге Турсунова и гуманитарная наука Казахстана

Ұсынған: М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты
001(574):005.745

Едіге Тұрсыновтың ғылыми мұрасы және Қазақстан гуманитарлық ғылымы = Научное наследие Едыге Турсунова и гуманитарная наука Казахстана [Мәтін] : Е.Д.Тұрсыновтың туғанына 75 жыл толуына арналған Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары : 20 маусым, 2018 жыл / ; ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті ; М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты Түркі семинары ; ред. Б. У. Әзібаева ; кұраст. Ж.С. Рақыш - Алматы : [Үш қиян], 2018 . - 159 б. - Мәтін қазақ, орыс тілд. Библиогр.: мақала соңында - [т. ж.] . – 978-601-230-078-9

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақстан ғылымы. Конференция материалдары
Аңдатпа

Жинақта «Едіге Тұрсыновтың ғылыми мұрасы және Қазақстан гуманитарлық ғылымы» атты Е. Д. Тұрсыновтың туғанына 75 жыл толуына арналған Халықаралық ғылыми-теориялық конференцияға ұсынылған баяндамалар жарияланды

Кілт сөздер
  • Қазақстан ғалымдары
  • филология ғылымдарының докторы
  • конференция материалдары
  • ученые Казахстана
  • доктор филологических наук
  • материалы конференции
${loading}