Кітап
4

Шығармалары, Сочинения

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
94(574)

Шығармалары [Мәтін] / Ә. Н. Бөкейхан, А. Букейхан ; [құраст.: С. Х. Жүсіп] ; ҚР Білім және ғылыми министрлігі ; Л. Н. Гумилёв атынд. ЕҰУ ; "Алаш" ғылыми-зерттеу ин-ты ; ҚР БҒМ Ш. Ш. Уәлиханов атынд. тарих және этнология ин-тының ғыл. кеңесі . – 3-бас. , толықт. .- Астана : Алашорда, 2018 .– 5000 дана . – 978-601-06-4645-2(10-т.) (мұқ.), – 978-601-06-4635-3 - ҚР Мәдениет және спорт министрлігі "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бағдарламасы "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату" кіші бағдарламасы бойынша жарық көрді. - Мәтін қазақ, орыс тілд. . Библиогр.: 469-551 б. 10-т. . 1910,1913,1914,1917-1918(Алаш-Омбы-Мәскеу-Ленинград-Ақтөбе-Қызылорда): Бұйрықтар. Нұсқаулар. Уақытша Үкімет қаулылары. Құрылтай(сиезд) материалдары. Мақалалар. Жарияланымдар. Ғылыми ізденістер. Ауыз әдебиетінің үлгілері. Әдеби аудармалар. Хаттар, жеделхаттар– 551, [8] б. (мұқ.) : 2782, 26 тг.,

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақстан тарихы
Аңдатпа

Бұл томда Ә. Н. Бөкейханның жаңа табылған мұрасы(1910,1913-1914жж.),1917-1918 жылдарғы мақала, үндеу, жеделхат, саяси шолулары, Жалпықазақ, Сібір облыстық съездерінің материалдары, Уақытша үкімет пен Алаш Орда Халық Кеңесінің қаулылары, бұйрықтары, нұсқаулары, жеделхаттары, Бүкілресейлік уақытша үкіметтерімен арадағы хат-қағаздары, ресми-құжаттары қамтылды

Кілт сөздер
  • история Казахстана
  • научные исследования
  • ғылыми ізденістер
  • әдеби аудармалар
  • литературные переводы
  • қазақ тарихы
  • Уақытша үкімет қаулылары
  • құрылтай материалдары
${loading}