24

Қазақ кино өнеріндегі салт-дәстүрлер мен рухани құндылықтардың көрнісі

Ұсынған: Тұяқбаева Айгүл Шаймұратқызы
791:39(=512.122)

Қазақ кино өнеріндегі салт-дәстүрлер мен рухани құндылықтардың көрнісі [[Электрондық ресурстар]] : Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация : 6D041600 - Режиссура / А. Ш. Туякбаева ; ғыл. кеңесшілер: Ж. Тойбаева, Л. Очиаури ; Т. Қ. Жүргенов атын. Қазақ ұлт. өнер академиясы . – Алматы : [б. ж.], 2018. – электрон. мәтінді мәлімет, 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). ).

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақ кино өнеріндегі салт-дәстүрлер көрінісі
Аңдатпа

Ғылыми жұмыстың негізгі мақсаты – отандық кино өнерінде орын алған қазақ халқының салт-дәстүрлері мен рухани құндылықтардың ерекшелігін анықтау болып табылады

Кілт сөздер
  • қазақ көркем киносы
  • кино өнеріндегі руханилық
  • ұлттық құндылықтар экранда
  • кинодағы рухани құндылықтар
  • отандық кино өнері
${loading}