Кітап
14

Мектептердің оқу үдерісінде CLIL-технологияны қолдану бойынша әдістемелік ұсынымдар, Методические рекомендации по применению CLIL-технологии в учебном процессе

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы

Мектептердің оқу үдерісінде CLIL-технологияны қолдану бойынша әдістемелік ұсынымдар = Методические рекомендации по применению CLIL-технологии в учебном процессе [Мәтін] : әдістемелік ұсынымдар / ; ҚР Білім және ғылым мин-гі ; Ы. Алтынсарин атын. Ұлттық білім академиясы - Астана : Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2018 . - 144 б. - Мәтін қаз., орыс тілд. Библиогр.: 55-57 б., с. 131-132 - [т. ж.] .

Аңдатпа

Әдістемелікте CLIL-технологиясын қолдану бойынша технологияның тұжырымдамалық аппараты мақсаты мен мақсаты беріліп, Бұл технологияны қолдану саласындағы табысты тәжірибелер, CLIL-технологиясы аясында тілдік және тілдік емес пәндердің өзара әрекеттесуіне арналған әдістемелік ұсыныстар сипатталған.

${loading}