Кітап
10

Ерекше білім беруге кажеттілігі бар балаларды жалпы бiлiм беру ұйымында оқуға даярлық деңгейін өлшеуіштерді жасау және енгізу бойынша әдістемелік ұсынымдар, Методические рекомендации по разработке и внедрению измерителей уровня готовности детей с особыми образовательными потребностями к обучению в общеобразовательной организации

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
(37.09)(072)

Ерекше білім беруге кажеттілігі бар балаларды жалпы бiлiм беру ұйымында оқуға даярлық деңгейін өлшеуіштерді жасау және енгізу бойынша әдістемелік ұсынымдар = Методические рекомендации по разработке и внедрению измерителей уровня готовности детей с особыми образовательными потребностями к обучению в общеобразовательной организации [Мәтін] : әдістемелік ұсынымдар / ; ҚР Білім және ғылым мин-гі ; Ы. Алтынсарин атын. Ұлттық білім акад. - Астана : Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2018 . - 143 б. - Мәтін қаз., орыс тілд. Библогр.: 52-54 б., с. 126-128 - [т. ж.] .

Тақырыптық айдарлар
  1. Оқытуды ұйымдастыру
Аңдатпа

Құралда ерекше білім беруге кажеттілігі бар балаларды жалпы бiлiм беру ұйымында оқуға даярлық деңгейін өлшеуіштерді қалыптастырудың отандық және халықаралық тәжірибелері, ғылыми-әдістемелік негіздері, оларды еліміздің білім беру ұйымдарында енгізу бойынша педагогтер үшін ұсынымдар берілген

Кілт сөздер
  • әдістемелік ұсынымдар
  • ерекше қажеттігі бар балалар
  • даярлық деңгейін өлшеу
  • отандық тәжірибе
  • халықаралық тәжірибе
  • мұғалім бақылауы
  • оқытудағы қиындықтар
  • ерекше балалар
${loading}