баспасөз
8

Культурология как стратегия формирования ценностей культуры

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Каирова Б., Культурология как стратегия формирования ценностей культуры / Каирова Б. - Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы = Поиск. Серия гуманитарных наук. - 2007. - №4. - С.98-102.- Библиогр.: 5 назв.. ISSN

Тақырыптық айдарлар
  1. Культура
  2. Культура
Кілт сөздер
  • Культурология
${loading}