Кітап
13

Көшпенділер өркениетіндегі дала қалаларының орны, The Role of Cities in Nomadic Civilization, Роль степных городов в цивилизации номадов

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)
930.85(574)(063)

Көшпенділер өркениетіндегі дала қалаларының орны [Мәтін] : Астана қаласының 10-жылдық мерейтойына арн. халықар. ғыл. конф. материалдары (2008 ж. 2 шілде), = The Role of Cities in Nomadic Civilization , = Роль степных городов в цивилизации номадов / - Астана : Комплекс, 2008 . - 408 бет, 8 бет сур. . - Мәтін қаз., орыс, ағыл. тіл. - 500 дана . – 978-601-7106-04-1 : 1000 тг.

Тақырыптық айдарлар
  1. История цивилизации
  2. Өркениет тарихы
  3. История цивилизации
  4. Өркениет тарихы
Кілт сөздер
  • Дала қалалары
  • Цивилизация номадов
  • Кочевая цивилизация
  • Степные города
  • Конференция материалдары
  • Материалы конференции
${loading}