Кітап
7

Қазақстанның көмірсутегі ресурстарын игерудің экономикалық және экологиялық мәселелері

Ұсынған: Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасы (Ақтау қ.)
553.9:005.745(574)

Қазақстанның көмірсутегі ресурстарын игерудің экономикалық және экологиялық мәселелері [Мәтін] : республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағы / ; [ред. алқа: Ә. Ә. Әбішев, С. С. Өрекешев, А. А. Жалғасбаева] ; ҚР Білім және ғылым мин-гі ; ҚР Ұлттық инженерлік акад. Атырау филиалы ; Халықаралық экология және тіршілік қауіпсіздігі акад. ; Атырау мұнай және газ ун-ті - Атырау : [б. ж.], 2016 . - 389 б. - Мәтін қаз., орыс тілд. Библиогр. мақала соңында - 100 дана . – 978-601-7876-14-2

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақстанның көмірсутегі ресурстарын игеру
Аңдатпа

Жинақта экономика ғылымдарының докторы, профессор Мағауия Тәжіқараұлы Чердабаевтың 70 жасқа толу мерейтойына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағы берілген

Кілт сөздер
  • көмірсутегі ресурстары
  • көмірсутегі ресурстарын игеру
  • көмірсутекті шикізат
  • способ интенсификация добычи нефти
  • нефтяные месторождения
  • нефтегазоносность
  • месторождение углеводородов
${loading}