баспасөз
65

Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының Жаршысы, Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, Bulletin of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты
340(574)(051)

Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының Жаршысы = Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан = Bulletin of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan [Мәтін] : ғылыми-құқықтық журнал : Заң ғылымдарының докторы, профессор А. Г. Диденконың 75 жылдық мерейтойына арналған арнайы шығарылым ; бас ред.: Е.А. Дүйсенова. – Астана : "Қазақстан Республикасының (Заңңама) Заң шығару институты" ММ, 2020. - .– [т. ж.].– Жылына төрт рет шығады. – 1994-408X.
№ 1(59), 2020. - [т. ж.]

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақстанның құқық саласы. Мерзімді басылымдар
Аңдатпа

Заң ғылымының, ұлттық және халықаралық заңнаманың әртүрлі салаларындағы теориялық және практикалық маңызы бар зерттеулер нәтижелері туралы ғылыми мақалалар және ғылыми шолулар берілген

Кілт сөздер
  • азаматтық құқық
  • Қазақстан Республикасының заңнамасы
  • қылмыстық құқық
  • гражданское судопроизводство
  • трудовое право
  • уголовное право
  • еңбек құқығы
  • криминалистика
  • законодательство Республики Казахстан
${loading}