баспасөз
71

Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының Жаршысы, Вестник института законодательства и правовой информации Республики Казахстан , Bulletin of Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan Jarshysy

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты
342.9(574)(051)

Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының Жаршысы = Вестник института законодательства и правовой информации Республики Казахстан = Bulletin of Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan Jarshysy [Мәтін] : ғылыми-құқықтық журнал ; бас ред. Е. А. Дүйсенов ; ҚР Заңнама және құқықтық ақпарат ин-ты. – Астана : "Қазақстан Республикасының (Заңнама) Заң шығару институты" ММ, 2020. - .– [т. ж.].– 1994-408Х.
№ 3(61), 2020. - [т. ж.]

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақстанның әкімшілік құқығы.Мерзімді басылымдар
Аңдатпа

Журналда Конституциялық және әкімшілік құқық, жеке бас бостандығы, кәмелетке толмағандардың әкімшілік-құқықтық қорғау жайлы деректер берілген

Кілт сөздер
  • жеке бас бостандығы
  • азаматтық-процестік құқық
  • гражданско-процессуальное право
  • қылмыстық құқық
  • құқықтық ақпарат
  • заң терминдерін жүйелеу
  • сравнительное правоведение
  • сriminal procedure
  • сonstitutional
${loading}