баспасөз
55

Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының Жаршысы , Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан , Bulletin of Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты
341/343(574)(051)

Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының Жаршысы = Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан = Bulletin of Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan [Мәтін] : ғылыми-құқықтық журнал ; ред. кеңес құрамы: Р. Қ. Сәрпеков [ж. б.]; ред. алқа құрамы: А. Алиев [ж. б.]; журнал ред.: К. А. Джамбуршин [ж. б.]; бас ред. Е. А. Дүйсенов. – Нұр-Сұлтан : "Қазақстан Республикасының (Заңнама) Заң шығару институты" ММ, 2020. - .– [т. ж.].– 2006 жылдан бастап шығады. – 1994-408Х.
4(62) 2020. - [т. ж.]

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақстанның құқықтық ақпараты. Мерзімді басылымдар
Аңдатпа

Журналда Конституциялық және әкімшілік құқық, жеке бас бостандығы, кәмелетке толмағандардың әкімшілік-құқықтық қорғау жайлы деректер берілген

Кілт сөздер
  • құқықтық кеңістікті цифрландыру
  • халықаралық құқық
  • конституциялық құқық
  • қылмыстық құқық
  • азаматтық-процестік құқық
  • құқықтық мониторинг
  • международное право
${loading}