баспасөз
13

Бодандық емлені жалғастыра бермейік!

Ұсынған: Нұржекеев Бексұлтан
81.512.122

Нұржеке-ұлы, Б. Бодандық емлені жалғастыра бермейік! [Мәтін] / Б. Нұржеке-ұлы // Ана тілі. - 2021. - 29 сәуір. ISSN

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақ тілі
Аңдатпа

Тіл мәселесі және жаңа әліпби мен емлені ауыстыру жөнінде жазушы Б. Нұржекеұлының ұсыныстары берілген

Кілт сөздер
  • қазақ тілі
  • жаңа емлені қабылдау
  • жазушы ұсыныстары
  • тіл білімі
  • әліпби мен емлені ауыстыру
${loading}