Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
543
730

ШаҺкәрім

Әдебиетіміздің тарихында ұзақ жыл орны ойсырап келген, елге ежелден белгілі болған ақын-жазушыларымыздыдың бірі ШаҺкәрім туралы

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
Мұқаба
баспасөз
1

«Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсы туралы жария хабарландыру

Ұсынған: Егемен Қазақстан
Мұқаба
баспасөз
1

Бас басылымның басшылығында болғанымды бедел санаймын

Ұсынған: Егемен Қазақстан
Мұқаба
баспасөз
7
28

Оссифицирующая гематома при повреждении коленного сустава

Ұсынған: "Травматология және ортопедия" ғылыми-тәжірибелік журнал
Мұқаба
баспасөз
5
40

Отдаленные результаты хирургического лечения больных с переломами проксимального отдела бедренной кости

Ұсынған: "Травматология және ортопедия" ғылыми-тәжірибелік журнал
Мұқаба
баспасөз
9
39

Влияние геометрических параметров на риск возникновения переломов проксимального отдела бедренной кости

Ұсынған: "Травматология және ортопедия" ғылыми-тәжірибелік журнал
Мұқаба
баспасөз
42
38

Электрофизиологическое обоснование эпидуральной блокады различными адъювантами

Ұсынған: "Травматология және ортопедия" ғылыми-тәжірибелік журнал
Мұқаба
баспасөз
8
23

Результаты применения кальций-Д3 никомед у лиц, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения

Ұсынған: "Травматология және ортопедия" ғылыми-тәжірибелік журнал
Мұқаба
баспасөз
9
25

Использование препарата кальций-Д3 никомед в комплексном лечении больных с переломами проксимального отдела бедренной кости

Ұсынған: "Травматология және ортопедия" ғылыми-тәжірибелік журнал
Мұқаба
баспасөз
555
23

Особенности тотального эндопротезирования тазобедренного сустава при сложных поражениях вертлужной впадины

Ұсынған: "Травматология және ортопедия" ғылыми-тәжірибелік журнал
${loading}