Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
4084 (406)

Академиялық жазылым

Кітап академиялық мәтіндердің білім мазмұнын, ерекшеліктерін, оқылым әрекетін, кіріспені жазу, гипотеза және оны құру, мәліметтерге талдау жасау, параграф және оның құрылымы, қорытынды бөлімді жазу,плагиаттық және одан сақтану жолдарын көрсетеді.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)
Мұқаба
Кітап
24969 (404)

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

Қазақ тілінің бір томдық түсіндірме сөздігінде қоғамдық өмірдің барлық салаларында жиі пайдаланылатын,дағдылы сөздермен қатар көпшілікке арналған ғылыми әдебиетте, мерзімді баспасөз тілінде қолданылатын терминдер мен атаулар,тұрақты тіркестер қамтылған

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
377 (11)
10248 (331)

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы

Қазақ тілінің сөздік құрамы мен фразеологиясы туралы лексика-семантикалық, функционалды-стилистикалық тұрғыда теориялық мәліметтер берілген

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
Мұқаба
Кітап
277 (9)
1828 (163)

Тілдік қатынас негіздері

Оқулық тілдік қатынас (коммуникация) мәселесін теориялық тұрғыдан жан-жақты қарастырады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
3349 (154)

Саясаттану негіздері

Бұл басылымда ХХІ ғасырдың басындағы болмысына сәйкес саясаттанудың негізгі ұғымдары мен әдістер жүйесі, саясаттанудың саяси технологиясы ашып көрсетілген

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
Мұқаба
Кітап
20913 (146)

Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі

Осыдан отыз жыл бұрын жарық көрген бұл фразеологиялық сөздік түркология саласында құбылыс болып қабылданады. Бұл еңбек өз мәнін әлі күнге дейін жоймай келеді. Сөздік әлі талай ұрпақты тәрбиелей беретініне сенуге болады.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
568 (13)
3950 (137)

Әдебиетті оқыту әдістемесі

Автордың бұл кітабында мектепте әдебиет пәнін оқытудың теориясы мен әдіс-тәсілдері жайында жүйелі де әсерлі баяндалады

Ұсынған: Өскемен қаласы Орталық қалалық кітапханасы
Мұқаба
Кітап
898 (3)
16457 (129)

Аналитикалық химия

Оқулықта аналитикалық химияның теориялық негіздері сапалық, сандық және құралдық талдау әдістері қарастырылған. Сонымен қатар заттардың құрамын және мөлшерін анықтау жолдары берілген.

Мұқаба
Кітап
2875 (128)

Қазіргі Қазақстан тарихы

Мемлекеттік-саяси даму, мемлекеттік стратегияның маңызды тұстары, қоғамның қазіргі даму ерекшеліктері, Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мәселелік тұрғыдан қарастырылған

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
1175 (123)

Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін), История Казахстана (с древнейших времен до наших дней)

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)
${loading}