Электронды каталог

Мұқаба
15 (0)
294 (174)

Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке

Книга содержит этнографические наблюдения автора, раскрывающие жизнь и быт, обычаи и традиции туркменов и киргизов (казахов) Мангышлака

Ұсынған: Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті
Мұқаба
96 (11)
2401 (128)

Қазақ әлемі

Автор бұл кітабында қазақтың дәстүрлі мәдениетіне, фольклоры мен этнографиясына қатысты пайымдаулар жасаған.

Мұқаба
Кітап
640 (113)

Коммунальная гигиена

Представлены современные данные об основных факторах окружающей среды, влияющих на условия жизни и здоровье населения, их количественная и качественная характеристики

Ұсынған: Неменко Борис Аркадьевич
Мұқаба
Кітап
4061 (109)

Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі

Осыдан отыз жыл бұрын жарық көрген бұл фразеологиялық сөздік түркология саласында құбылыс болып қабылданады. Бұл еңбек өз мәнін әлі күнге дейін жоймай келеді. Сөздік әлі талай ұрпақты тәрбиелей беретініне сенуге болады.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Кітап
4602 (101)

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

Қазақ тілінің бір томдық түсіндірме сөздігінде қоғамдық өмірдің барлық салаларында жиі пайдаланылатын,дағдылы сөздермен қатар көпшілікке арналған ғылыми әдебиетте, мерзімді баспасөз тілінде қолданылатын терминдер мен атаулар,тұрақты тіркестер қамтылған

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Кітап
938 (83)

Шешендік өнер

Бұл кітапта ұлттық әдебиет, мәдениет, фольклор тарихындағы елеулі ескерткіштер сөз болып, шешен-билер мұрасындағы шешендік өнерге қатысты ой-пікірлер таразыланады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Кітап
209 (73)

Мұнай және газ өндірудің техникасы мен технологиясы

Мұнай және газ кен орындарындағы кенішті игеру кезеңдері мен игеру режимдері, ұңғымаларды меңгеру әдістері, ұңғыма өнімділігін арттыруға байланысты түп аумағын өңдеу мен қабатқа жасанды әсер ету шаралары және мұнай өндіру саласында қолданылатын техникалар мен технологиялары қарастырылған

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
1299 (66)

Материалдар кедергісі-III

Зертханалық практикум материалдар кедергісі пәндерінде қарастырылатын материалдардың негізгі механикалық сипаттамалары мен серпімділік тұрақтыны анықтайтын және конструкция элементтерінің кернеулі және деформациялы күйін зерттейтін жұмыстарды қамтыған

Ұсынған: Дүзелбаев Сайлаубек Тілеубайұлы
Мұқаба
Кітап
664 (61)

Қазақтар ана тілі әлемінде

Сөздіктің "Адам" деп аталатын 1-томында лингвистика ғылымындағы адам баласының, оның бір саласы - қазақтардың жеке басының өмір-тіршілік етуіндегі қасиеттері мен ерекшеліктерін тіл байлығындағы сөздер мен сөз тіркестері арқылы сипаттау мақсатқа алынған

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Авторефераттар
636 (60)

Ежелгі Қазақстан тарихының тарихнамасы (палеолиттен ерте орта ғасырларға дейін)

Зерттеу жұмысының мақсаты - ежелгі Қазақстан тарихын зерделеген еңбектерге тарихнамалық талдау жүргізіп, алынған нәтижелері мен ғылыми жетістіктерін саралау болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
${loading}