Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
22
43

Карабаг-наме, Гарабағнамə

Ұсынған: М.Ф.Ахундов атындағы Әзірбайжан Ұлттық кітапханасы
Мұқаба
Кітап
897

Түркітану

Дәрістер курсы Қазақстан мен Еуразия территориясында түрк социумының мәдени даму тарихын қайта қалпына келтіру процесінде қолданылатын негізгі деректердің бірі ретіндегі артефакт/ескерткіштің тілі туралы ақпаратты құрайды

Ұсынған: Досымбаева Айман Медеубаевна
Мұқаба
Кітап
5
24

"İçərişəhər" Tarixi Muzeyinin sikkə kataloqu, Catalogue of the coins of the muzeum of history of "Icherisheher", Каталог монет музея истории "Ичеришехер"

Ұсынған: М.Ф.Ахундов атындағы Әзірбайжан Ұлттық кітапханасы
Мұқаба
Кітап

Жайсан - Шу өзендері алқабы түрктерінің киелі жері, Жайсан - сакральная земля тюрков долины реки Чу

Ұсынған: Досымбаева Айман Медеубаевна
Мұқаба
Кітап
22
36

Книга моего деда Коркута

Ұсынған: М.Ф.Ахундов атындағы Әзірбайжан Ұлттық кітапханасы
Мұқаба
Кітап
2
36

Ремесло Кавказской Албании (3-8 вв.), Crafts of caucasian Albania, Qafqaz Albaniyasında sənətkarlıq (3-8 əsrlar)

Ұсынған: М.Ф.Ахундов атындағы Әзірбайжан Ұлттық кітапханасы
Мұқаба
Кітап

Тюркология

Курсы лекции содержат информацию о языке артефакта/памятника как одного из основных источников, используемых в процессе реконструкции истории развития культуры тюркского социума, на территории Казахстана и Евразии

Ұсынған: Досымбаева Айман Медеубаевна
Мұқаба
Кітап
8
34

Узбекистан

Дается анализ народного хозяйства Узбекистана в 1913-1926 годы

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы
Мұқаба
Кітап
13
42

Россия в Средней Азии

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы
Мұқаба
Кітап
4
35

Труды Института истории и археологии

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы
${loading}