Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
151

Қазыналы Оңтүстік

Томға ата-бабаларымыздың сан ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа ауызша жеткізіліп келе жатқан дүниетанымдық мифтері мен әртүрлі тақырыптағы аңыздары енген

Ұсынған: Отырар облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы (Шымкент қ.)
Мұқаба
Кітап
100

Қазыналы Оңтүстік

Кітапта оңтүстік өңірінің ақындары жырлаған "Алпамыс батыр хикаясы", "Қисса-и Алпамыс", "Алпамыс батыр хиссасы" мен "Алпамыс батыр" нұсқалары берілген

Ұсынған: Отырар облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы (Шымкент қ.)
Мұқаба
Кітап
108

Қазыналы Оңтүстік

Кітапта оңтүстік өңірінің ақын-жыраулары С. Аққожаев, К. Серғазыұлы, Ә. Байтұрсынұлы, Ә. Оспанов, Е. Ақынбеков, арыстық Ж. Шайхысламұлы жырлаған нұсқалары берілген

Ұсынған: Отырар облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы (Шымкент қ.)
Мұқаба
Кітап
75

Қазыналы Оңтүстік

Томға Ә. Диваевтың екі нұсқасы ("Шора батыр" және "Бұ хикаят Шора батыр Нәрікұлының қиссасы") мен Молда Мұса жырлаған ("Ер Шора") нұсқалары еніп отыр

Ұсынған: Отырар облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы (Шымкент қ.)
Мұқаба
Кітап
520

Қазақстан Респуликасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет

Оқулықта адвокаттық қызметтің ұйымдастырылуының құқықтық негіздері мен қағидалары, адвокаттардың құқықтық мәртебесі, олар көрсететін заң қызметінің түрлері жайлы баяндалады

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
Мұқаба
Кітап
470

Модернизация и рост конкурентоспособности экономики Казахстана

В монографии рассматриваются актуальные проблемы модернизации и роста конкурентоспособности экономики Казахстана в посткризисный период

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті
Мұқаба
Кітап
259

Новый Казахстан в меняющемся мире: стратегия экономической трансформации и путь к лидерству

Дана развернутая картина особенностей трансформации экономики и общества Казахстана за 20 лет независимости. Показаны успехи страны в решении стратегических задач, поставленных Президентом РК Н. Назарбаевым в его ежегодных посланиях народу Казахстана, Стратегии "Казахстан-2030"

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті
Мұқаба
Кітап
198

Становление и развитие независимого Казахстана: социогуманитарный анализ

В системном виде представлены научные основы и обоснования обеспечения конкурентоспособности национальной экономики страны и социально-культурного прогресса казахстанского общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе

Ұсынған: «Қазақ энциклопедиясы»
Мұқаба
Кітап
156

Асу асу

Әкім Тарази "Құйрықты жұлдыз", "Үлкен ауыл" атты повестерімен оқушы қауымға танымал жазушы. Бұл "Асу асу" кітабына енген хикаялар сол шығармаларының жалғасы

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
23
173

Глагольно-именная корреляция гомогенных корней в тюркских языках

На обще- и межтюркском материале анализируется малоизученное в тюркском языкознании явление глагольно-именного омоморфизма на примере односложных корней слов

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
${loading}