Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
793

Мәдениет философиясы

Оқу құралында түрлі мәдени-философиялық аспектлер, мәдени-әлеуметтік феномендер және мәдениеттің негізгі салалары мәдениет философиясы контекстінде барынша жан-жақты сараланған

Ұсынған: Тараз мемлекеттік педагогикалық институты
Мұқаба
Кітап
1022
548

Қазақстандағы күріш селекциясы

Күріш селекциясының негізгі бағыттары, селекциялық жұмыстарды жүргізу ерекшеліктері, оның генетикалық қорын зерттеу және іс жүзінде қолдану, будандастыру және іріктеу әдістерімен қатар эксперименттік мутагенез және геторозистік селекция әдістерін қолданып жаңа сорттар шығару туралы айтылады

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
853

Тіршілік қауіпсіздігі негіздері

Методикалық жинақта Қазақстан Республикасы халқының басым көпшілігі қауіпті аймақтарда тұратынын ескере отырып, табиғи және техногендік сипаттағы залалды ескерту және төтенше жағдайда дұрыс іс-әрекеттерге даярлау мақсат етілген

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап

Научно-технический прогресс: диалектика эффективности

В книге рассматриваются вопросы социальной и экономической эффективности научно-технического прогресса

Ұсынған: Қазақ Ұлттық аграрлық университеті
Мұқаба
Кітап

Грибные болезни древесных пород Казахстана и меры борьбы с ними

Книга призвана помочь широкому кругу лиц распознавать грибы, вызывающие болезни древесных и кустарниковых насаждений

Ұсынған: Қазақ Ұлттық аграрлық университеті
Мұқаба
Кітап

Биологические ритмы и творчество

В книге отражены вопросы, связанные с биоритмологией творческой деятельности человека

Ұсынған: Қазақ Ұлттық аграрлық университеті
Мұқаба
Кітап
68
309

Қоғамдық, жаратылыс, техникалық және гуманитарлық ғылымдар бойынша студенттердің ХІІІ ғылыми конференциясының материалдары, Материалы XIII научной конференции студентов по общественным, естественным, техническим и гуманитарным наукам

Жинаққа математика мен физика, химия, биотехнология мен биологияның, экология мен экономиканың және т.б. ғылымдардың өзекті мәселелерін баяндайтын студенттер мен оқушылардың баяндамалары берілген

Ұсынған: Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап
405
167

Зауал

Кітапқа "Зауал" атты повесть пен "Алаяқ" атты хикая енген. Бірімен-бірі сабақтас, бірімен-бірі өзектес көрінетін екі шығармада да шытырман оқиғалар баяндалады

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Мұқаба
Кітап

Қазақстанның банк жүйесі

Оқу құралында Қазақстан банк жүйесі жұмысының мәні мен мазмұны және қағидалары баяндалған

Ұсынған: Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті
Мұқаба
Кітап

Финансовая система Казахстана: становление и развитие

В монографии освещаются теоретические и практические вопросы функционирования финансовой системы и отдельных ее компонентов, в частности налогов и бюджетной системы

Ұсынған: Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті
${loading}