Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
25
62

Победа колхозного строя в Казахстане

В книге делается попытка воссоздать картину социалистического преобразования аула и деревни, показать, что процесс является органической частью общего процесса построения социализма, обобщить опыт проведения массовой коллективизации в Казахстане, вскрыть закономерности и особенности этого процесса

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
59
129

История Казахстана: хрестоматия

Второй том хрестоматии посвящен советской эпохе истории Казахстана, а также первым годам его независимого развития

Ұсынған: Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы әмбебап кітапханасы (Семей қ.)
Мұқаба
Кітап
45
49

Студент сыры

Кітапқа ақын А. Шамкеновтың лирикалық, патриоттық өлеңдері мен арнау өлеңдері енгізілген

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
0
0

Кодекс Куманикус - бабалар болмысының баяны

Бұл кітапқа автордың өткен ғасырдың 60 жылдары Қазақ Мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірердегі "Кодекс Куманикус" ескерткішіндегі септік жалғаулары және оларды қазіргі түркі тілдерімен салыстыру (қазақ, қарақалпақ, ноғай, құмық және тува тілдері) тақырыбымен қорғаған диплом жұмысы негіз болған

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
608
542

Жәлменде пышан

Қаламгердің жинағына топтастырылған асыл мұраға айналған қазақы қалжыңдар, боямасыз өмір көріністері мен Қожанасырдың бүгінгі таңдағы әпенделік хикаялары тұрғысындағы әңгімелері еніп отыр

Ұсынған: С.Сейфуллин атындағы Алматы облыстық әмбебап кітапханасы (Талдықорған қ.)
Мұқаба
Кітап
27
36

Бухара

Тәжікстанның қарт жазушысы және ғалымы Садриддин Айнидің "Есте қалғандар" кітабының екінші бөлімі өткен ғасырдың 90-шы жылдарының бас кезін қамтиды. Автор бұл кітапты "Қалада" деп атаса да, тек Бухараны сыйпаттаумен тынбай, қыстақ тұрмысына арналған тараулар да еңгізген

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
471
443

Казахское народное прикладное искусство

Третий том данного издания знакомит с такими видами казахского народного прикладного искусства, как резьба по дереву и кости, художественная обработка металла и тиснение по коже

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
39
92

Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР

В книгу включены итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР

Ұсынған: Ш.Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы (Тараз қ.)
Мұқаба
Кітап
174

Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России

Книга посвящена борьбе мнений, которая завязалась вокруг гелиоцентрической теории на Западе, начиная с 16 в. История этой многовековой борьбы представляет собою интереснейшие страницы, освещающие ход умственного развития Европы

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
47
137

Вопросы национально-государственного строительства в Средней Азии и Казахстане

Рассмотрены вопросы изучения истории советского национально-государственного строительства в Средней Азии и Казахстане

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}