Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
156
441

Есептеу желілері

Құралда есептеу желілерін құру мәселелері, WEB беттерін құру құралдары мен тәсілдері қарастырылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
85
279

Педагогикалық информатика. Білім беруді ақпараттандыру

Оқулықта педагогикалық информатиканың теориялық негіздері қарастырылады, білім беруді ақпараттандырудың даму кезеңдерін, информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесінің қалыптасуын, білім беру саласында педагогикалық және ақпараттық технологияларды енгізуді бейнелейтін негізгі мағлұматтар қамтылған

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
64
140

Программалау тілдерін оқыту. Delphi ортасы.

Оқу құралында Objest Pascal тілінде программа құру негіздері қарастырылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
337
323

Жүйелік программалау

Техникалық мамандықтарының компьютерлік ақпараттық жүйелерді пайдалану артықшылықтарының ерекшеліктері жан-жақты қарастырылған. Символдық программалау жүйелері сипатталып, Липс программалау тілінің барлық командалары баяндалады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
62
330

Книжная культура сельского населения Западной Сибири (конец ХІХ - начало ХХ века), Bookculture of village population of Western Siberia (late ХІХ - early ХХ century)

В книге рассматриваются малоизученные вопросы развития книжной культуры Семипалатинской и Акмолинской областей Российской империи, круга чтения сельских учителей Западно-Сибирского учебного округа

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
101

Очерки истории казахстанского Интернета

Книга посвящена истории Интернета в Казахстане. На сайтах Интернета сделана попытка раскрыть страницы появления и развития нового средства обмена информацией, ее накопления и обработки

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
106

Основы программирования в среде MATLAB

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)
${loading}