Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
150
414

Есептеу желілері

Құралда есептеу желілерін құру мәселелері, WEB беттерін құру құралдары мен тәсілдері қарастырылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Кітап
74
209

Педагогикалық информатика. Білім беруді ақпараттандыру

Оқулықта педагогикалық информатиканың теориялық негіздері қарастырылады, білім беруді ақпараттандырудың даму кезеңдерін, информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесінің қалыптасуын, білім беру саласында педагогикалық және ақпараттық технологияларды енгізуді бейнелейтін негізгі мағлұматтар қамтылған

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Кітап
59
129

Программалау тілдерін оқыту. Delphi ортасы.

Оқу құралында Objest Pascal тілінде программа құру негіздері қарастырылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Кітап
325
314

Жүйелік программалау

Техникалық мамандықтарының компьютерлік ақпараттық жүйелерді пайдалану артықшылықтарының ерекшеліктері жан-жақты қарастырылған. Символдық программалау жүйелері сипатталып, Липс программалау тілінің барлық командалары баяндалады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Кітап
60
329

Книжная культура сельского населения Западной Сибири (конец ХІХ - начало ХХ века), Bookculture of village population of Western Siberia (late ХІХ - early ХХ century)

В книге рассматриваются малоизученные вопросы развития книжной культуры Семипалатинской и Акмолинской областей Российской империи, круга чтения сельских учителей Западно-Сибирского учебного округа

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Кітап
80

Очерки истории казахстанского Интернета

Книга посвящена истории Интернета в Казахстане. На сайтах Интернета сделана попытка раскрыть страницы появления и развития нового средства обмена информацией, ее накопления и обработки

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Кітап
90

Основы программирования в среде MATLAB

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)
${loading}