Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
1386
171

Проблемы соотношения национального уголовного права с международным уголовным правом

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
Мұқаба
Кітап
1514
173

Соотношение уголовной и административной ответственности в эпоху финансово-экономических перемен (теоретические аспекты)

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
Мұқаба
Кітап
1635
299

Тенденции развития коррупционной преступности в Республике Казахстан

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
Мұқаба
Кітап
498

Әр жылдардағы құқықтық-публицистикалық ойлар, Размышления о правовой публицистике (в разные годы за 20 лет)

Жинақта автордың 1990 жылдардан бастап, 20 жылдан аса кезеңдегі баспасөз беттерінде, соның ішінде газет-журналдарда жарияланған ғылыми мақалалары мен тұжырымдары, құқықтық-публицистикалық ойлары, әдеби шығармалары топтастырылған

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
Мұқаба
Кітап
279

Криминологические проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений, Criminological Problems of Preventon of Acquisitive and Violent Crimes

В работе впервые дается комплексная криминологическая характеристика корыстно-насильственных преступлений, исследуются причины и условия, способствующие их совершению

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
Мұқаба
Кітап
191

Криминология

В учебнике на основе современных подходов к структуре и содержанию криминологии рассматриваются предмет, система, методология и история криминологии, задачи и перспективы ее развития

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
Мұқаба
Кітап
105

Қылмыстан қорғануға бола ма?

Қылмыс пен жаза, олардың алдын алу, сақтандыру шараларын нақты сот процесі барысындағы іс-тәжірибелері баяндалған

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
Мұқаба
Кітап
130

Криминология

В книге на базе современных подходов к структуре и содержанию криминологии рассматриваются предмет, система, методология и история криминологии, задачи и перспективы ее развития

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
Мұқаба
Кітап
628

Қазақстан Республикасындағы адвокатура және адвокаттық қызмет

Оқулық адвокаттық қызметтің ұйымдастырылуының құқықтық негіздері мен қағидалары, заң қызметінің түрлері және де қазіргі кездегі Қазақстан Республикасындағы адвокаттық қызметтің өзекті мәселелері баяндалады

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
Мұқаба
Кітап
1282

Н. Плеваконың сот мәжілісіндегі таңдамалы сөздері

1842-1908 жылдары өмір сүрген әлемге танымал, атақты Ресей адвокаты Ф.Н. Плеваконың сотта сөйлеген сөздері түпнұсқадан аударылып ұсынылып отыр

Ұсынған: Алауханов, Есберген Оразұлы
${loading}