Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
35
79

Оңғарылған талап, Целеустремленное усердие

Қазақстан мұнайының тарихындағы көрнекті бұрғышылардың бірі Т. Байзақовтың өмірі мен еңбек жолын бейнелейтін бұл кітапта автордың заманындағы мұрағаттардан біршама деректер мен көзайым оқиғалар бар

Ұсынған: Ғ.Сланов атындағы Атырау облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы
Мұқаба
Кітап
38
90

Огненный год

В книге изложена история возникновения и ликвидации в 1985 г. открытого нефтегазового фонтана на месторождении Тенгиз

Ұсынған: Ғ.Сланов атындағы Атырау облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы
Мұқаба
Кітап
56

Паразитические насекомые Казахстана

Книга представляет собой монографическую сводку по москитам Казахстана, в которой подробно освещаются вопросы систематики москитов, распределение этих паразитов в Казахстане, экология и вредоносность в условиях Казахстана

Ұсынған: Ғ.Сланов атындағы Атырау облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы
Мұқаба
Кітап
17
50

Укрощение огня

Книга посвящена ликвидации открытого горящего нефтегазового фонтана на скважине № 37 Тенгиз

Ұсынған: Ғ.Сланов атындағы Атырау облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы
Мұқаба
Кітап
225

Избранные песни

Ұсынған: Ғ.Сланов атындағы Атырау облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы
Мұқаба
Кітап
49

Разработка Коунрадского месторождения медных руд

Книга Д. А. Кунаева посвящена освоению Коунрадского (Коныратского) месторождения медных руд

Ұсынған: Ғ.Сланов атындағы Атырау облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы
Мұқаба
Кітап
7
74

Бөкей хан

Кітапта қазақтың тарихы мен қазақтан шыққан ұлы қолбасшылардың өмірінен сыр тартар материалдар жиналған

Ұсынған: Ғ.Сланов атындағы Атырау облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы
Мұқаба
Кітап
10
207

Аңсау

Жазушының кітабына сұрапыл соғыс жылдарындағы ауыл ахуалын, адам тағдырын бейнелейтін көркем шығармалары енген

Ұсынған: Ғ.Сланов атындағы Атырау облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы
Мұқаба
Кітап
92

Победа Великой октябрьской социалистической революции в Казахстане и образование Казахской АССР

Сборник содержит документальные материалы по истории Казахстана в 1917-1920 гг., освещающие начало образования Казахской АССР

Ұсынған: Ғ.Сланов атындағы Атырау облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы
Мұқаба
Кітап
13
180

Дина мен Сейтек

Қазақ күй өнерінің аспанында өшпес із қалдырған Дина мен Сейтек туралы эссе кітапшадан ұлт мақтанышына айналуға тиісті дарын иелерінің әлі күнге лайықты бағаларын ала алмай келе жатқаны үлкен өкінішпен баяндалады

Ұсынған: Ғ.Сланов атындағы Атырау облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы
${loading}