Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
59
138

А все остальное - слова!

Ұсынған: А.С.Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы (Өскемен қ.)
Мұқаба
Кітап
204

Өмірді суретпен өрнектеп

Фотоальбомда туған елге деген ыстық ілтипаты, елімізде қол жеткен өркенді өзгерістер, әлемдік дүбірлі жарыстарда көк байрағымызды аспандатқан сайыпқырандарымыздың жетістіктері суретпен берілген

Ұсынған: А.С.Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы (Өскемен қ.)
Мұқаба
Кітап
122

Ак-Баур: тайны и открытия

Памятник Ак-Баур, представляет собой стройную систему отдельных сакральных каменных сооружений и выкладок, расположенных на местности таким образом, что они создают как бы модель древнего пути человечества, т.е его Прародины

Ұсынған: А.С.Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы (Өскемен қ.)
Мұқаба
Кітап
86

Көктас

Ұсынған: А.С.Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы (Өскемен қ.)
Мұқаба
Кітап
112
215

Жетісу жартас суреттері. Баянжүрек, Наскальные изображения Жетысу. Баянжурек, Petroglyphs of Zhetysu. Bayanzhurek

Жетісудағы Баянжүрек тауында 1995-жылдан бері қарай зерттеліп келе жатқан жартастағы суреттердің антроморфты және зооморфты бейнелер, нышандық белгілер, көлік құралдары және т.б. категориялар бойынша жасалған талдамасы, топтауы мен мерзімделуі, сондай-ақ қызықты сюжеттердің ішкі мазмұндарын семантикалық тұрғыдан түсіндіру мәселелері қаралған

Ұсынған: А.С.Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы (Өскемен қ.)
Мұқаба
Кітап
105
141

Топонимы Казахского Алтая

Монография посвящена исследованию топонимов (оронимов) Южного Алтая. Дано описание малоисследованных топонимических единиц региона с точки зрения их структурной и семантической организации

Ұсынған: А.С.Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы (Өскемен қ.)
Мұқаба
Кітап
334

Абай және Әуезов: ұлылар үндестігі

Ғылыми зерттеуде Абайдың даналық тағлымын Әуезовтың шығармашылық мұрасында жалғастыруы қарастырылады

Ұсынған: А.С.Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы (Өскемен қ.)
Мұқаба
Кітап
102

Лес и мастерская

Композиция книги точно повторяет динамику творческого процесса: лес - мастерская - работа. Подробно описаны приемы и технология обработки изделий

Ұсынған: А.С.Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы (Өскемен қ.)
Мұқаба
Кітап
1314

Алтай асу

Ұсынған: А.С.Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы (Өскемен қ.)
Мұқаба
Кітап
68
1076

Досыма хат

Ұсынған: А.С.Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы (Өскемен қ.)
${loading}