Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
1605

Қазақстан тарихы

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
1386

Социология негіздері

Кітапта социология ғылымының қазіргі қоғамдық ғылымдар жүйесіндегі орны, адамзат қоғамының ұйымдасу ерекшеліктері, саясат, отбасы және өндіріс қайшылықтарын зерттеу жолындағы үлесі мен жолдары туралы айтылады

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
7572

Қазіргі Қазақстан тарихы

Мемлекеттік-саяси даму, мемлекеттік стратегияның маңызды тұстары, қоғамның қазіргі даму ерекшеліктері, Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мәселелік тұрғыдан қарастырылған

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
6528

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

Оқулық Қазақстанның ХХ ғасыр мен ХХІ ғасырдың бас кезіндегі қазіргі заман тарихының неғұрлым маңызды, бетбұрыс кезеңдерін сипаттайды, өзекті оқиғаларға баға беріп, олардың себеп-салдарлық байланысын ашып көрсетеді

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
623

Новейшая история Казахстана

Учебник описывает наиболее важные, поворотные этапы новейшей истории Казахстана XX-го и начала XXI веков, дает оценки наиболее ключевым событиям, раскрывает их причинно-следственную связь

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
415

История Казахстана (Начало ХХ века - настоящее время)

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
565

Новейшая история Казахстана: выход из кризиса

Второй том издания посвящен проблемам в развитии суверенного Казахстана. Историческое значение стратегии "Казахстан-2030", социальная политика страны, модернизация политической системы, внешнеполитические инициативы и др.

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
249

Россия - Казахстан: история взаимоотношений и современность

Историко-хрестоматийный очерк об истории взаимоотношений Казахстана с Россией

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
142

Нурсултан Назарбаев и казахстанская модель строительства государства

Книга посвящена изучению деятельности Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н. А. Назарбаева, которая протекала на фоне крупнейшего события ХХ века - распада СССР и становления независимого Казахстана. Богатая источниковая база позволяет читателю погрузиться в атмосферу описываемых событий, сопровождавших становление Нового Казахстана. Эпохальная миссия, которая выпала на Нурсултана Назарбаева, позволила воплотить многовековую мечту казахского народа о независимой государственности на исторической земле предков

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
717

Қазақ хандығы тарихы: құрылуы, өрлеуі, құлдырауы

Кітап бүгінгі елдігіміздің тамырын құрайтын Қазақ хандығының тарихына арналған. Басылымда Қазақ мемлекетін құру мен нығайту жолында күрескен ірі тарихи тұлғалар мен көрнекті өнер адамдарының орны айшықталады

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
${loading}