Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
95

История Казахстана

В книге освещаются вопросы истории Казахстана с послевоенных лет и по сегодняшний день

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
154

Қазақстан тарихы (ХХ ғасырдың басынан бүгінгі күнге дейін)

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
87

История Казахстана

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
332

Қазақстан тарихы

Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналып жазылған оқулық 1914 жылдан 2013 жылға дейінгі тарихи кезеңді қамтиды

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
405

Новейшая история Казахстана: устойчивый Казахстан

В книге обобщен богатый информационно-документальный материал по истории независимого Казахстана. Освещены социально-экономические, политические перемены современного общества, а также рассмотрены вопросы межэтнических и поликонфессиональных достижений народа Казахстана

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
432

Новейшая история Казахстана: Кризис и распад советской системы

Книга посвящена истории независимого Казахстана: кризис системы социализма, распад Советского Союза, становление и возрождение основ государственности, делимитации государственной границы, социально-экономическое развитие Казахстана в первой половине 90-х годов ХХ столетия

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
1020

Қазақстан тарихы

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
955

Социология негіздері

Кітапта социология ғылымының қазіргі қоғамдық ғылымдар жүйесіндегі орны, адамзат қоғамының ұйымдасу ерекшеліктері, саясат, отбасы және өндіріс қайшылықтарын зерттеу жолындағы үлесі мен жолдары туралы айтылады

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
4595

Қазіргі Қазақстан тарихы

Мемлекеттік-саяси даму, мемлекеттік стратегияның маңызды тұстары, қоғамның қазіргі даму ерекшеліктері, Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мәселелік тұрғыдан қарастырылған

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
3363

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

Оқулық Қазақстанның ХХ ғасыр мен ХХІ ғасырдың бас кезіндегі қазіргі заман тарихының неғұрлым маңызды, бетбұрыс кезеңдерін сипаттайды, өзекті оқиғаларға баға беріп, олардың себеп-салдарлық байланысын ашып көрсетеді

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
${loading}