Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
310
79

Исследование по демографическому развитию Актюбинской области

Данное исследование представляет собой обобщение практического опыта в вопросах анализа приграничных миграций. Рассмотрены темы: "Демографические процессы 90-х годов в Казахстане и его западных областях", "Роль миграции в истории населения Западного Казахстана", "Население Актюбинской области и Западного Казахстана в исследованиях зарубежных и казахстанских ученых", "Анализ приграничных миграций между Актюбинской и Оренбургской областями"

Ұсынған: Ж. Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы (Орал қ.)
Мұқаба
Кітап
2133
874

Батыс Қазақстандағы 1916 жылғы көтеріліс

Оқу құралында архив материалдары негізінде Ырғыз, Ақтөбе, Темір уездері мен Орал облысы, Бөкей Ордасы Маңғыстау өңіріндегі көтерілістің барысы, көтеріліс басшылары, көтерілістің Қазақстанның батыс аймақтарындағы ерекшеліктері анықталады

Ұсынған: С.Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы
Мұқаба
Кітап
177
120

Ақтөбе округінде 1928 жылы байларды конфискациялау

Оқу құралында Ақтөбе округінде 1928 жылы ірі байларды конфискациялау жоспары, оның жалпы округ және аудандарда жүзеге асырылуының жолдары мен нәтижелері архив құжаттарының негізінде баяндалады

Ұсынған: С.Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы
Мұқаба
Кітап
662

Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию степных областей

На основе архивных материалов, статистических источников и данных, собранных в ходе этнографических экспедиций дан результат первого статистического обследования степных областей Казахстана, изучена динамика расселения казахского населения Тургайской области Актюбинского уезда

Мұқаба
Кітап
88
44

Қазына

Бұл кітап Ақтөбе облыстық мұражайында жинақталған материалдар негізінде жазылып, қазақ тарихындағы көне ескерткіштер мен мұраларға қатысты аңыз әңгімелер баяндалған

Ұсынған: С.Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы
Мұқаба
Кітап
53

Ақтөбе облыстық тарихи-мәдени және табиғат мұралары ескерткіштері, Памятники природного и историко-культурного наследия Актюбинской области

Ақтөбе облысы Мәртөк ауданындағы тарихи-мәдени және табиғат мұралар ескерткіштері берілген

Ұсынған: С.Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы
Мұқаба
Кітап
373

Шежірелі Ақтөбе

Ақтөбе өңіріндегі қасиетті мекендер, осы аймақтағы тарихқа қатысты айшықты әңгімелер, ел есіндегі арыстар жайындағы көптеген құнды дүниелер баяндалады

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
Мұқаба
Кітап
53

Отчет Совету Труда и Обороны. С 1-го октября 1922г.по 1-ое апреля 1923года.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)
Мұқаба
Кітап
62

Отчет Совету и Обороны на 1-е апреля 1922 года.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)
Мұқаба
Кітап
43

Отчет Совету труда и обороны на 1-е октября 1922 года.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)
${loading}