Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
378

Эпидемический "пожар" удалось предотвратить

В материалах Круглого стола публикуются тексты выступлений его участников, посвященные проблеме обеспечения эпидемического благополучия в первую очередь в годы Великой Отечественной войны

Ұсынған: Орталық мемлекеттік ғылыми-техникалық құжаттама мұрағаты
Мұқаба
Кітап
15
801

Жайсан - Шу өзені алқабы түрктерінің киелі жері, Жайсан - Сакральная земля тюрков долины реки Чу

Қазақтар мен ортағасырлық түрктердің мәдени мұрасының байланыстары мәселелері және Қазақ хандығының этникалық географиясының қалыптасу мәселері қарастырылған

Ұсынған: Досымбаева Айман Медеубаевна
Мұқаба
Кітап
123

Чума қандай ауру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)
Мұқаба
Кітап
52

Работа партии большевиков по воспитанию чувства советского патриотизма у воинов-казахов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)
Мұқаба
Кітап
38

Қаушық - калош

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)
Мұқаба
Кітап
271

Жанымды сыйладым халқыма..., Я душу посвятил своему народу..., I devoted my soul to my people...

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
Мұқаба
Кітап
144

Тар жол тайғақ кешу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)
Мұқаба
Кітап
85

Мойнакская ГЭС - жемчужина Казахстана

Книга о сторительстве станции , о людях-тружениках, о крупном совместном объекте между Китаем и Казахстаном. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)
Мұқаба
Кітап
349

Қазақстанның әлемдік білім жүйесіне интеграциясы: Даму бағыттары, проблемалары және оларды шешу жолдары, Интеграция Казахстана в мировую систему образования: Перспективы развития, проблемы и пути их преодоления, Kazakhstan Intergration to the World Education System: Development Perspectives, Problems and Ways of Their Solution

Қазақстандағы білім жүйесінің даму бағыттары мен проблемалары туралы конференция материалдары жиналған

Ұсынған: ҚРМ Ө. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы
Мұқаба
Кітап
118

Шығармалар жинағы

Олжас Сүлейменовтың ең танымал "АЗ и Я" атты еңбегінің алғашқы қазақша аудармасы берілген

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
${loading}