Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
59
240

Қашаған құрықтаған Қазақстан

Көрнекті публицист Сауытбек Абдрахмановтың бұл жинағына 2001-2010 жылдар аралығында шетелдік репортаждары, мемлекеттер басшыларымен, көрнекті қайраткерлермен халықаралық саясатқа қатысты сұхбаттары топтастырылған

Мұқаба
Кітап
175
115

Обзор экспедиций и естественно-исторических исследований в Арало-Каспийской обл.с 1720-1874 гг.

Богданов Модест в своей книге сделал обзор по экспедициям и естественноисторическим исследованиям в Арало-Каспийской области. В книге приведены труды таких известных путешественников, как Палласа, Фалька, Мессершмидт, Гмелина, Рычкова и др.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)
Мұқаба
Кітап
618
428

Ғылыми, ғылыми-бұқаралық және шығармашылық еңбектер жинағы, Сборник научных, научно-популярных и творческих трудов, Collection of scientific, scientific-popular and creative works

Кейбір әсерлердің ықпалымен иттің қаны мен лимфасының белоктық құрамының және иондық құрамының өзгеруі туралы зерттеу еңбектер

Ұсынған: Павлодар облысындағы мемлекеттік мұрағат
Мұқаба
Кітап
1403
827

Final Respects

Final Respects is about people standing face-to face with one of the world's devastating man-made ecological disasters - the tragedy of the shrinking and dying Aral Sea. The dramatic lives of two childhood friends eloquently unfold as they find themselves on opposite sides of the issues surrounding this awful catastrophe

Ұсынған: Нұрпейісов Әбдіжаміл Кәрімұлы
Мұқаба
Кітап
204
216

Жеке тұлғаға қатысты қылмыстардың саралануы

Бұл жұмыс жеке тұлғаға қатысты қылмыстарды қылмыстық-құқықтық саралау мәселелеріне арналған. Адам өлтіру, зорлау сияқты қылмыстарды саралаудың даулы сұрақтары қарастырылады

Мұқаба
Кітап
475
371

И была ночь...

Над этим романом-дилогией крупнейший прозаик современности, лауреат Гос. премии СССР, автор знаменитой трилогии "Кровь и пот" А. Нурпеисов проработал без малого четверть века. Это глубоко реалистическое полотно, философское осмысление поистине неохватной трагедии народа - гибели Арала. Продолжение романа

Ұсынған: Нұрпейісов Әбдіжаміл Кәрімұлы
Мұқаба
Кітап
2210

"Мұражайдың жас ұрпақ бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастырудағы атқаратын рөлі" атты республикалық инновациялық жобалар фестивалінің материалдары (2013 жыл 27 ақпан 2 наурыз аралығы), Материалы республиканского фестиваля инновационных проектов "Роль музея в формировании национальных ценностей молодого поколения" (с 27 февраля по 2 марта 2013 года)

Жинаққа мектеп мұғалімдерінің және мектептегі мұражай қызметкерлерінің мұражай педагогикасы тақырыбы аясында қорғалған жобалары енгізілген

Ұсынған: Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана Атамекен» (г. Астана)
Мұқаба
Кітап
176
165

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында (2008 ж. 6 ақпан) Қазақстан халқының әл-ауқатын көтерудің негізгі бағыттарын жүзеге асыру, Пути реализации основных приоритетов по повышению благосостояния народа Казахстана в свете задач, поставленных Президентом РК Н. А. Назарбаевым в Послании народу Казахстана (6 февраля 2008 г.), Ways of realization of main priorities of the improving of well-being of Kazakhstan people in the context of aims, putting by the President of RK N. A. Nazarbayev in his Message to people of Kazakhstan (February 6, 2008)

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
531
218

Тарих тағылымы

Кітапта интернациональдық тәрбие, халықтар достығы, ұлттық және ұлтаралық қатынастарды нығайту мәселелері тарихи шындықтың жаңалықтарына сай қайта құруға байланысты өзгерістер негізінде көрсетіледі

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
413

"Тарихтан тағылым - өткенге тағзым", "Память во имя будущего"

Жинаққа тарихи мұраны есте сақтау мен болашақ ұрпаққа жеткізу, Ынтымақтастық елдердің ортақ тарихи өткен жолына мұқият қарау, мемлекетаралық ынтымақтастықты нығайтудағы Қазақстан халқы ассамблеясының, азаматтық қоғам институттарының ролі туралы баяндамалар енгізілген

Ұсынған: Қазақстан халқы Ассамблеясы
${loading}